Hỗ trợ Radar phanh (RBS) với 3 chế độ cảnh báo, Hỗ trợ phanh, phanh tự động cung cấp bảo mật tối đa. Hệ thống cảnh báo nếu một vụ va chạm với một mối đe dọa làm chậm hoặc phanh đột ngột….